Sidney & Beatrice Webb

Voor de Arbeiders van Nederland als aansporing tot organisatie heb ik dit boek vertaald. Henri Polak,

De geschiedenis van het Britsche Vakvereenigingswezen.

Stoomdrukkerij van den A.N.D.B. Amsterdam, 1899 , 477 pg, € 17,50

Oorspronkelijke engelstalige uitgave 1894